Dokumenty úřední desky jsou v následujícím rozklikávacím seznamu. Detail o dokumentu na úřední desce zobrazíte výběrem řádky s dokumentem nebo symbolu plus. Skrytí detailů provedete opakovaným kliknutím.

Název Vyvěšeno Sejmuto

Závěrečný účet hospodaření DSO za rok 2020 – schválený

Členská schůze dobrovolného svazku obcí schválila na svém jednání dne 15. 6. 2021 závěrečný účet hospodaření za rok 2020 bez výhrad.

Rozpočet DSO Mikroregion urbanická brázda na rok 2021 – schválený

Hlasováním per rollam byl schválen rozpočet dobrovolného svazku obcí Mikroregion urbanická brázda na rok 2021.

Rozpočet DSO Mikroregion urbanická brázda na rok 2021 – návrh

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion urbanická brázda na rok 2021.