Občan

Nadace VIA vyhlásila grant "Záchrana drobných památek místního významu"

Cíle programu:
- Podpora projektů, které usilují o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu;
- vytváření prostoru pro dobrovolnou činnost a podílení se lidí na péči o svoje okolí;

Nadace partnerství vyhlásila grant "Na zelenou"

Do 28. února 2009 mohou o podporu žádat všechny typy škol a školských zařízení v ČR. Na realizaci svých projektů bezpečných cest mohou školy získat příspěvek až 90 tisíc korun.

 

40 milionů korun na čistší vzduch a ekologičtější vytápění v domácnostech

Lidé, kteří chtějí přestat vytápět svoji domácnost uhlím a přejít na ekologicky šetřnější a pro svoje zdraví i zdraví svých sousedů příznivější způsob, mají také v letošním roce šanci získat podporu od státu.

Vzdělávání k rozvoji venkova Královéhradeckého kraje

Chcete být projektovým manažerem? Chcete proniknout do tajů projektového řízení? Centrum rozvoje Česká Skalice otevírá
Rekvalifikační kurz PROJEKTOVÝ MANAŽER
v rámci projektu „Vzděláváním k rozvoji venkova Královéhradeckého kraje“

Novoroční koncert v Praskačce

 

Z ptáčníka zeman

Vypráví se, že vévoda Břetislav navštívil jednou Hradec Králové a vydal se svou družinou na lov do zdejších lesů. Když po náročném dni družina odpočívala ve hvozdnickém lese, spatřil Břetislav obrovského kance. Vyskočil na koně a začal ho pronásledovat. Kanec mu však unikl a vévoda zjistil, že je uprostřed lesa sám. Hledal cestu zpátky, ale marně.

U kulatého těchlovického kamene

Na tomto tajemném místě se prý kdysi oběsila jedna žena. Protože nezemřela přirozenou smrtí, pochovali ji na místě, kde svůj život skončila - u kulatého kamene. Od té doby se tam v poledne objevuje polednice, hejno kuřat nebo v noci černý pes s ohnivýma očima.

Pověst proč má Syrovátka ve svém znaku třmen

Erb se znamením třmene byl rozšířen ve východních Čechách, v povodí řeky Úpy. Členové rozvětveného rodu se psali podle míst, odkud pocházeli. Podle některých pramenů větev ze Semtěse pokračovala osídlováním kraje západně od Hradce Králové. Koncem 14. století je zmínka o Janu Benešovi, podle místa ze Syrovátky.