Lhota pod Libčany

Oficiální stránky obce Lhota pod Libčany
Lhota pod Libčany 50, 50 27 Lhota pod Libčany, tel./fax: 495 585 207 / 495 585 286

Kulturní památky ve Lhotě pod Libčany

  • Základní škola z počátku 20. století.
  • Postklasicistní kaple Nejsvětější Trojice z roku 1900 od J. Hrocha, kamenný oltář z roku 1903 kamenická škola v Hořicích.
  • Dům čp. 55, pseudoslohová vila (uvnitř dochované části secesního interiéru).
  • Čp. 58, přízemní domek se zdobenou fasádou a s hospodářským dvorem při vjezdu do Libčan.

Lhota pod Libčany

Lhota pod Libčany byla založena Opatovickým klášterem jako dřevorubecká osada kolem roku 1375, když klášter koupil les Trávník mezi Libčany a Osicemi. Po vypálení kláštera roku 1421 byli dalšími majiteli Lhoty Diviš Bořek z Miletínka, od roku 1464 Jiří z Poděbrad a jeho synové, od roku 1490 páni z Pernštejna a od roku 1560 Habsburkové.

Archeologie ve Lhotě pod Libčany

Na katastru obce byly zjištěny ojedinělé archeologické nálezy. V jižní
části území je předpokládáno větší soustředění nálezů nebo starších
kultur.

Historie Lhoty pod Libčany

První písemné zmínky o vsi pochází z roku 1436 - Lhotka, 1560 -
Lhota pod Libcziany, 1837 - Lhota bei oder unter Liebtschan.