Dokumenty

 

Podmínky půjčování - materiálně technické vybavení pro pořádání venkovních akcí

Dobrovolné svazky obcí Nechanicko a Urbanická brázda nabízejí k pronájmu materiálně technické vybavení pro pořádání venkovních akcí. 

Kontaktní osoba pro objednávku:     

Strategie rozvoje DSO Mikroregion urbanická brázda 2014-2024

Na jednání členské schůze svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda dne 26. 11. 2015 schválily členské obce Strategii rozvoje DSO Mikroregion Urbanická brázda na období 2014-2024. 

Zakladatelská smlouva a stanovy mikroregionu

Registrace svazku obcí

 

Oznámení ekonomického subjektu