Dobřenice

Oficiální stránky obce Dobřenice
Dobřenice 10, 503 25 Dobřenice, tel./fax: 495 451 119
 

Olympiáda mateřských škol aneb Sportování pro radost

V sobotu 6. června 2009 v 9 hodin na fotbalovém hřišti v Dobřenicích budou sportovat pro radost děti z mateřských  škol mikroregionu Urbanická brázda. Sportování v letošním roce pořádá Mateřská škola Osice, ovšem vzhledem k tomu, že v Osicích není vhodná sportovní plocha, uskuteční se celá akce na fotbalovém hřišti v Dobřenicích.

 

Lékárna v Dobřenicích otevřena

Od pondělí 11. května 2009 je Lékárna v Dobřenicích otevřena v nových prostorách - v bývalé prodejně textilu (vedle budovy Obecního úřadu). Otevírací doba - viz sekce Služby a firmy/Zdravotnictví

Setkání knihovníků Mikroregionu Urbanická brázda

Obecní knihovna Dobřenice pořádá v úterý 5. května 2009 od 17,00 hodin další setkání knihovníků a knihovnic z mikroregionu Urbanická brázda. Hlavním bodem jednání bude plánování společného cyklovýletu.

Kulturní památky v Dobřenicích

Archeologie v Dobřenicích

Zachovalé tvrziště zvané Na hradech bylo chráněno hrázemi rybníka. Zaniklo v 5. století n. l. Na území obce byla nalezena keramika z doby kamenné. V popelnicovém pohřebišti Soudný byly nalezeny v roce 1900 bronzové šperky a uzda koně. V písečníku statku byly objeveny žárové hroby s kultovní keramikou a s dalšími drobnými předměty. Bylo nalezeno i pohřebiště z doby železné.

Dobřenice

Vznik obce se datuje do 14. století.

Barokní zámek byl postaven někdy kolem roku 1693 panem Ferdinandem Rudolfem Dobřenským, roku 1862 odkoupila velkostatek rodina Karla Weinricha z Porýnska, který zařizoval cukrovar u knížete Thurn-Taxise v Dobrovici. JUDr. Karel Loevenstein kupuje velkostatek se zámkem roku 1928 a rodina jej vlastní dodnes.

Historie Dobřenic

Prvé písemné zmínky o vsi Dobřenice pochází z roku 1339 -
Dobrzenicz, 1352 - Dobrzieicz, 1370 - Dobrzenicz.

Název vsi je odvozen od vlastního osobního jména hlavy rodu. Je to tedy
ves lidí Dobřenových.