Dobřenice

Oficiální stránky obce Dobřenice
Dobřenice 10, 503 25 Dobřenice, tel./fax: 495 451 119
 

Archeologie v Dobřenicích

Zachovalé tvrziště zvané Na hradech bylo chráněno hrázemi rybníka. Zaniklo v 5. století n. l. Na území obce byla nalezena keramika z doby kamenné. V popelnicovém pohřebišti Soudný byly nalezeny v roce 1900 bronzové šperky a uzda koně. V písečníku statku byly objeveny žárové hroby s kultovní keramikou a s dalšími drobnými předměty. Bylo nalezeno i pohřebiště z doby železné.

Zdravotnictví

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO DOBŘENICE A KRATONOHY

MUDr. Leoš Petr, Dobřenice 32

telefon pro obě ordinace: 720 070 185

email: leos.petr@volny.cz

http://mudrpetr.cz/

Ordinační hodiny Dobřenice/Kratonohy

Dobřenice

Vznik obce se datuje do 14. století.

Barokní zámek byl postaven někdy kolem roku 1693 panem Ferdinandem Rudolfem Dobřenským, roku 1862 odkoupila velkostatek rodina Karla Weinricha z Porýnska, který zařizoval cukrovar u knížete Thurn-Taxise v Dobrovici. JUDr. Karel Loevenstein kupuje velkostatek se zámkem roku 1928 a rodina jej vlastní dodnes.

Historie Dobřenic

Prvé písemné zmínky o vsi Dobřenice pochází z roku 1339 -
Dobrzenicz, 1352 - Dobrzieicz, 1370 - Dobrzenicz.

Název vsi je odvozen od vlastního osobního jména hlavy rodu. Je to tedy
ves lidí Dobřenových.