Pozvánka na jednání 11. 6. 2009Vážení kolegové, kolegyně !

Zvu Vás na jednání členské schůze „Mikroregiounu urbanická brázda“, které se uskuteční ve čtvrtek dne 11. června 2009 od 17.00 hod. na Obecním úřadě v Praskačce.

Program:

 

  1. Kontrola zápisu z minulého jednání

  2. Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2008

  3. Dotace z POV a granty kraje na rok 2009

  4. Různé – Studie zeleného odpadu, rozpočtová opatření

Prosím o bezpodmínečnou účast všech zástupců členských obcí.