Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Plynofikace urbanické brázdy za rok 2006