Výrok auditora k roční účetní závěrce sestavené k 31.12.2003

Dle názoru auditora účetní závěrka věrně zobrazuje jmění, závazky a majetek sdružení k 31. 12. 2003.

PřílohaVelikost
2003-audit.jpg62.96 KB