Úřední deska - mikroregion

Rozpočtové opatření 5/2017

Rozpočtové opatření 4/2017

Rozpočet DSO Mikroregion urbanická brázda na rok 2018

Členská schůze svazku obcí Mikroregion urbanická brázda schválila na svém jednání dne 9. 12. 2017 rozpočet na rok 2018.

Rozpočtové opatření 3/2017