Úřední deska - mikroregion

Rozpočet DSO Mikroregion urbanická brázda na rok 2020-SCHVÁLENÝ

Členská schůze Mikroregionu Urbanická brázda schválila na svém jednání dne 10. 12. 2019 rozpočet na rok 2020.

Rozpočtový výhled DSO Mikroregion Urbanická brázda na roky 2020-2023-SCHVÁLENÝ

Členská schůze Mikroregionu Urbanická brázda na svém jednání dne 10. 12. 2019 schválila rozpočtový výhled na období 2020-2023.

Rozpočtové opatření MRG 5_2019

Rozpočtové opatření MRG 4_2019

Rozpočtové opatření MRG 3_2019

Závěrečný účet DSO „Mikroregion urbanická brázda“ rok 2018-schválený

Členská schůze svazku obcí Mikroregion urbanická brázda na svém jednání dne 20. 6. 2019 schválila závěrečný účet hospodaření svazku obcí za rok 2018 bez výhrad.