Úřední deska - mikroregion

Rozpočtové opatření MRG 3_2019

Závěrečný účet DSO „Mikroregion urbanická brázda“ rok 2018-schválený

Členská schůze svazku obcí Mikroregion urbanická brázda na svém jednání dne 20. 6. 2019 schválila závěrečný účet hospodaření svazku obcí za rok 2018 bez výhrad.

Rozpočtové opatření 4/2018

Rozpočet DSO Mikroregion urbanická brázda na rok 2019-SCHVÁLENÝ

Členská schůze svazku obcí Mikroregion urbanická brázda dne 6. 12. 2018 schválila rozpočet na rok 2019.

Rozpočtové opatření 3/2018