Úřední deska - mikroregion

Rozpočet DSO Mikroregion urbanická brázda na rok 2019

Členská schůze svazku obcí Mikroregion urbanická brázda dne 6. 12. 2018 schválila rozpočet na rok 2019.

Rozpočtové opatření 3/2018

Rozpočtové opatření 2/2018

Rozpočtové opatření 1/2018

Závěrečný účet DSO „Mikroregion urbanická brázda“ rok 2017

Členská schůze svazku obcí Mikroregion urbanická brázda schválila na svém jednání dne 21. 6. 2018 závěrečný účet za rok 2017 bez výhrad.

Rozpočtové opatření 5/2017

Rozpočtové opatření 4/2017

Rozpočet DSO Mikroregion urbanická brázda na rok 2018

Členská schůze svazku obcí Mikroregion urbanická brázda schválila na svém jednání dne 9. 12. 2017 rozpočet na rok 2018.

Rozpočtové opatření 3/2017