Úřední deska - mikroregion

Roční účetní závěrka a závěrečný účet DSO za rok 2019 - schválené

Členská schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregion urbanická brázda schválila roční účetní závěrku a závěrečný účet DSO za rok 2019.

Rozpočet DSO Mikroregion urbanická brázda na rok 2020-SCHVÁLENÝ

Členská schůze Mikroregionu Urbanická brázda schválila na svém jednání dne 10. 12. 2019 rozpočet na rok 2020.

Rozpočtový výhled DSO Mikroregion Urbanická brázda na roky 2020-2023-SCHVÁLENÝ

Členská schůze Mikroregionu Urbanická brázda na svém jednání dne 10. 12. 2019 schválila rozpočtový výhled na období 2020-2023.

Rozpočtové opatření MRG 5_2019

Rozpočtové opatření MRG 4_2019