Svazek obcí

Zrušení zadávacího řízení na dodavatele kontejnerů na zelený odpad

Vážení uchazeči,
tímto Vám oznamujeme, že zadavatel Mikroregion Urbanická brázda, svazek obcí, se sídlem: Praskačka 12, 503 33 Praskačka, IČ: 70971358, veřejné zakázky: „Výběrové řízení na dodavatele kontejnerů na zelený odpad“ v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory Operačního programu Životní prostředí
rozhodl o zrušení zadávacího řízení.

Setkání účetních mikroregionů Urbanická brázda a Nechanicko

Mikroregiony Nechanicko a Urbanická pořádají  společné pracovní setkání účetních obou mikroregionů. Přednášet  bude pan Jaroslav Meliš, vedoucí oddělený kontroly obcí a analýz Královéhradeckého kraje. 

Účetní mohou posílat předem své dotazy  nejpozději do 28. 2. na adresu ou@mokrovousy.cz.

Setkání starostů a zástupců obcí

Mikroregiony Nechanicko a Urbanická brázda pořádají pracovní setkání starostů a zástupců obcí, které se uskuteční v pátek 4. března od 16:30 hodin v Sověticích na základě pozvání pana starosty Aleše Krátkého, který účastníkům ve zkratce představí svou obec a projekty zrealizované zastupitelstvem Sovětic v minulém volebním období.
 

Setkání členské schůze mikroregionu Urbanická brázda

Ve čtvrtek 3. února 2011 od 17 hodin na Obecním úřadě v Praskačce proběhne členská schůze svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda.

Program jednání:

Venkovská konference v Libčanech

Libčany jsou pořadateli   „Venkovské konference  na téma sociální politika a zaměstnanost v malých venkovských obcích“, která proběhne ve dnech 3. a 5. srpna 2009 za účasti zástupců z francouzského městečka Le Melle Sur Sarthe.

Nadace O2 vyhlásila 8. ročník Regionálních grantů

Nadace O2 vyhlásila 8. ročník programu Regionálních grantů, ve kterém rozdělí 10 milionů korun mezi nestátní neziskové organizace podporující děti a mládež z celé České republiky. V každém z osmi regionů budou podpořeny ty nejkvalitnější projekty částkou 1,25 milionu korun.

více na http://www.nadaceo2.cz/jnp/cz/pro_zadatele/grantove_rizeni-_01.html

Program ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů

Uzávěrka pro podání žádosti do jeho první části – grantového kola menších komunitních grantů – je 14. dubna 2009.

Projekty mohou být zaměřené na ochranu přírodního a kulturního dědictví, na rozvoj místního kulturního a spolkového života, podporu tradic nebo na komunitní sociální služby.