Rozpočet dobrovolného svazku obcí Mikroregion urbanická brázda pro rok 2005

Zůstatek k 1.1.2004 - 11 515,91 Kč.

Příjmy

Členské příspěvky obcí 24 250,00 Kč
Příspěvky od svazků na činnost euromanažera 85 490,00 Kč
Příjmy celkem 109 740,00 Kč

Výdaje

Běžné výdaje- profesionalizace svazku 24 250,00 Kč
Výdaje na činnost euromanažera celkem 85 490,00 Kč
- z toho: - pronájem kanceláře 24 000,00 Kč
- z toho: - Cestovné 12 000,00 Kč
- z toho: - Mzdové náklady 36 000,00 Kč
- z toho: - Služby spojů 5 490,00 Kč
- z toho: - Reserva 8 000,00 Kč
- z toho: - Výdaje celkem 109 740,00 Kč

Rezerva

Zůstatek z roku 2004 11 515,91 Kč.

Ing. Miroslava Součková v.r. Jaroslav Pitro v.r., statutární zástupce svazku statutární zástupce svazku 

V Praskačce dne 30. 12. 2004.