Program obnovy venkova pro rok 2008

 

Formulář žádosti DT6

Termín pro podání a ukončení žádostí byl stanoven do 30. 6. 2008 dle rozhodnutí členů Krajského výběrového výboru POV Královéhradeckého kraje ze dne 29. 2. 2008