Praskačka

Oficiální stránky obce Praskačka
Praskačka 12, 503 33 Praskačka, tel./fax: 495 588 113 / 495 588 492

Kulturní památky v Praskačce (Vlčkovice)

  • Rodný dům B. Kubišty, zbourán.

Kulturní památky v Praskačce (Žižkovec)

  • Zvonička

Praskačka

Správní území obce Praskačka zahrnuje čtyři katastrální území, kterými jsou Krásnice, Praskačka, Sedlice a Vlčkovice.

Historie jednotlivých místních částí spadá do l3. až l4. století.

Všechny obce, kdysi samostatné, patřily pod Opatovický klášter, později náležely rodu Pernštejnů, kteří je prodali pánům na Hradci a ti pak Libčanskému panství.

Archeologie v Žižkovci (Praskačka)

Z doby kamenné jsou nálezy kamenných nástrojů z dovezeného kamene (rula).

Archeologie v Praskačce

Bylo zde osídlení lidem kultury lužické z pozdní doby bronzové
(vykopávky popelnicového pohřebiště v urbanickém písníku na severovýchodním
okraji Praskačky). Slovanské sídliště bylo prokázáno na zahradě domu čp.
9.

Na jihozápadním okraji obce se předpokládá lokalita bývalého tvrziště.
Počátkem 20. století byly ještě patrné její valy.

Historie Žižkovec (Praskačka)

Prvé písemné zmínky o části Žižkovec pochází z roku 1729 -
Žiškovec, 1836 - Schischkowitz.

Jméno utvořené podle jména vlastního. Není známo, zda jde o člověka z
místa vsi, nebo ves byla pojmenována podle husitského vojevůdce Žižky. Vznik
jména Žižka je přitom značně nejasný.

Historie Vlčkovice (Praskačka)

Prvé písemné zmínky o části Vlčkovice pochází z roku 1465 -
Vlčkova Lhota, 1559 - Wlczkowicze.

Historie Sedlice (Praskačka)

Prvé písemné zmínky o části Sedlice pochází z roku 1456 - Sedlc,
1547 - Sedlec, 1615 - Sedlice, 1790 - Sedlicz, 1836 - Sedletz, Sedlice.

V názvu je vyjádřen určitý vyhloubený tvar země, v jejímž okolí se část
obce nalézá.

Historie Krásnice (Praskačka)

Prvé písemné zmínky o části Krásnice pochází z roku 1465 -
Chrastnice, 1547 - Chrastnice, 1559 - Chrastniczy, 1654 - Chrasnice, 1714 -
Chrastnice, 1836 - Krastnitz (Chrasnize).

Historie Praskačky

Prvé písemné zmínky o obci Praskačka pochází z roku 1465 -
Praskačka, 1558 - Praskaczka, 1559 - Prazskaczka, 1564 - Praskacze, 1579 -
Praskaczka.

Název obce vzniklý ze slova - praskač je nejasný. Může být odvozen od
biče, od lidí s povozy (často práskají), nebo od pěstování raného lnu, který
se takto nazýval.