POV ORP HK

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje

Vyhlášení POV 2014 Královéhradeckého kraje

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2014 – 2020,  byl schválen usnesením ZK/10/545/2013 ze dne 4. 11. 2013 - viz příloha.
 
Formuláře dotačních programů POV 2014  DP 1 _4 – usnesení ZK/10/546/2013 ze dne 4. 11. 2013 - viz příloha.
 

Výsledky soutěže Vesnice roku 2013 Královéhradeckého kraje

Hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku 2013 navštívila v Královéhradeckém kraji ve dnech od 17. 6. až 25. 6. 2013 celkem 31 obcí.
 
Na každou obec měla vymezený čas v rozsahu 90 minut. V této době se mohla každá obec prezentovat ve všech oblastech života.
 

Soutěž Vesnice roku 2012

Již poosmnácté budou obce soutěžit o titul Vesnice roku. Své přihlášky mohou zasílat až do konce letošního dubna. Cílem soutěže je povzbudit obyvatele k aktivní účasti na rozvoji svého domova, ukázat rozmanitost a pestrost vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Přihlášku a další podrobnosti naleznou zájemci na:

Rozdělení dotací POV Královéhradeckého kraje na rok 2012

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 22. 3. 2012  schválilo přidělení dotací  v Programu obnovy venkova na rok 2012 viz. tabulka v příloze. Obce, kterým byla schválena dotace, budou informovány samostatným dopisem o dalším postupu.

Soutěž Vesnice roku 2011 - výsledky

Schválené dotace z POV na rok 2011

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 19. zasedání dne 24. 3. 2011 schválilo usnesením ZK/19/1346/2011 podané žádosti ve všech dotačních titulech 1- 5 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2011, s podporou žádostí jednotlivým žadatelům v dotačním titulu 1, 2, 4 a 5 ve výši k alokované částce – viz příloha.

Soutěž Vesnice roku 2011

Vyhlášení již 17. ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova se uskutečnilo dne 1. března 2011 v Praze při příležitosti konání Dne malých obcí. Slavnostního podepsání a vyhlášení podmínek se zúčastnili přední zástupci vyhlašovatelů soutěže.

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2011

K 31.12.2010 bylo ukončeno hodnocení přijatých žádostí do Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje  na rok 2011. Celkem  z území ORP Hradec Králové prošlo administrativní kontrolou a bylo postoupeno k dalšímu hodnocení 51 žádostí s celkovou požadovanou dotací ve výši 15,9 mil. Kč.

 

Program obnovy venkov Královéhradeckého kraje 2010 - formuláře

Formuláře pro kompenzaci nákladů v souladu s podmínkami smlouvy o dotaci a pro závěrečnou zprávu o realizace akce z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2010 naleznete zde

Soutěž Vesnice roku 2010

Vesnicí roku Královéhradeckého kraje jsou Nepolisy