Podnikatel

Výměna oken v Mateřské škole Roudnice

Na děti ve školce v Roudnici u Hradce Králové táhne a do budovy zatéká. Obci se naštěstí před pár dny podařilo získat dotaci od místní akční skupiny Hradecký venkov. Výměna oken bude stát půl milionu korun

Solná jeskyně na Michnovce

Zveme vás do nově otevřené solné jeskyně na Michnovce.

Nabízíme vysoce účinnou zdravotní a relaxační proceduru v soukromí rodinného prostředí. Procedury jsou vhodné především pro maminky s dětmi a pro seniory.   

  S přáním hezkého dne

Vybrané projekty v rámci I. Výzvy MAS Hradecký venkov

Programový výbor Místní akční skupiny Hradecký venkov na svém jednání dne 15.10.2009 schválil seznam projektů doporučených výběrovou komisí k podpoře. 

Bezpečné skladování nebezpečných odpadů

Projekt „Bezpečné skladování nebezpečných odpadů“ si klade za cíl vybavit území Mikroregionu Urbanická brázda moderními shromažďovacími prostředky na nebezpečné odpady. V současné době je sběr a likvidace těchto odpadů zajišťován tzv. mobilními sběry 2x ročně.

MAS v Královéhradeckém kraji přinášejí v době krize finanční pomoc

Místní akční skupiny v našem kraji se staly velmi úspěšnými v žádání o finanční prostředky z fondů EU. Z programu LEADER přinesou do kraje v rozmezí let 2009 až 2014 přes 410 milionů korun.

Pozvánka na školení "Jak na propagaci"

Mikroregiony Urbanická brázda a Nechanicko pořádají v rámci projektu "Vzdělaný venkov" v úterý 8. září 2009 na Obecním úřadě v Roudnici školení "Jak na propagaci".

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Výzva pro živnostníky a podnikatele

Mikroregion Urbanická brázda, svazek obcí nabízí ZDARMA možnost inzerovat na svých internetových stránkách služby a nabídky podnikatelů a živnostníků z území mikroregionu.

Své inzeráty můžete zasílat na adresu: urbanicko@urbanicko.cz nebo info@urbanicko.cz.

Údržba, architektura a realizace zahrad, parků a zelených ploch

Firma Údržba zahrady - Jiří Štěpánek se sídlem Kratonohy 85 nabízí své služby v oblasti údržby zahrad, parků a veřejných zelených ploch včetně architektonických návrhu a konzultací - více na  http://www.udrzba-zahrady.cz.

Venkovská konference v Libčanech

Libčany jsou pořadateli   „Venkovské konference  na téma sociální politika a zaměstnanost v malých venkovských obcích“, která proběhne ve dnech 3. a 5. srpna 2009 za účasti zástupců z francouzského městečka Le Melle Sur Sarthe.