Podnikatel

Roudnice - nabídka prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů

Nabídka prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů - podrobnosti viz. příloha a mapa.

Seminář základy finančního řízení v NNO

Mateřské centru Nechanice zve zástupce NNO na odborný seminář "Základy finančního řízení v NNO"Ve čtvrtek 4.3.2010 od 8:30 do 16:30 hodin

Lektorka: Ing. Pavlína Novotná
Kde: MC Nechanice, Nechanice, Ráabova 110, www.nechanicemc.estranky.cz

 

MŠMT vyhlásilo grant na podporu práce s dětmi a mládeží

31.3.2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní  
neziskové organizace na léta 2007 až 2010

Školení "Práce s programem MS Office Excell"

Mikroregiony Nechanicko a Urbanická brázda pořádají 23. a 24.11.2009 v rámci projektu Vzdělaný venkov školení na práci s programem MS Office Excell. Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce.

Výměna oken v Mateřské škole Roudnice

Na děti ve školce v Roudnici u Hradce Králové táhne a do budovy zatéká. Obci se naštěstí před pár dny podařilo získat dotaci od místní akční skupiny Hradecký venkov. Výměna oken bude stát půl milionu korun

Solná jeskyně na Michnovce

Zveme vás do nově otevřené solné jeskyně na Michnovce.

Nabízíme vysoce účinnou zdravotní a relaxační proceduru v soukromí rodinného prostředí. Procedury jsou vhodné především pro maminky s dětmi a pro seniory.   

  S přáním hezkého dne

Vybrané projekty v rámci I. Výzvy MAS Hradecký venkov

Programový výbor Místní akční skupiny Hradecký venkov na svém jednání dne 15.10.2009 schválil seznam projektů doporučených výběrovou komisí k podpoře. 

Bezpečné skladování nebezpečných odpadů

Projekt „Bezpečné skladování nebezpečných odpadů“ si klade za cíl vybavit území Mikroregionu Urbanická brázda moderními shromažďovacími prostředky na nebezpečné odpady. V současné době je sběr a likvidace těchto odpadů zajišťován tzv. mobilními sběry 2x ročně.

MAS v Královéhradeckém kraji přinášejí v době krize finanční pomoc

Místní akční skupiny v našem kraji se staly velmi úspěšnými v žádání o finanční prostředky z fondů EU. Z programu LEADER přinesou do kraje v rozmezí let 2009 až 2014 přes 410 milionů korun.

Pozvánka na školení "Jak na propagaci"

Mikroregiony Urbanická brázda a Nechanicko pořádají v rámci projektu "Vzdělaný venkov" v úterý 8. září 2009 na Obecním úřadě v Roudnici školení "Jak na propagaci".

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.