Podnikatel

Schválené dotace z POV na rok 2011

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 19. zasedání dne 24. 3. 2011 schválilo usnesením ZK/19/1346/2011 podané žádosti ve všech dotačních titulech 1- 5 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2011, s podporou žádostí jednotlivým žadatelům v dotačním titulu 1, 2, 4 a 5 ve výši k alokované částce – viz příloha.

Seznam akcí Mikroregionu Urbanická brázda na rok 2011

Členská schůze svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda schválila na svém jednání 3.2.2011 společné akce mikroregionu na rok 2011.

Pozvánka na besedu na téma Všechno, co jste kdy chtěli vědět o komunální politice

Ve čtvrtek 3. března 2011 se v sále obecního hostince U kaštanu v Kratonohách koná od 19 hodin beseda na téma komunální politika. Beseda je určená nejenom pro obecní zastupitele, ale pro všechny zodpovědné občany, kterým není lhostejné dění v jejich obci a rádi by se konstruktivně podíleli na jejím rozvoji.

Nově vyhlášené grantové výzvy - Nadace partnerství

Aktuální grantové výzvy http://www.nadacepartnerstvi.cz/aktualni-granty

Malé granty Strom života

Podpora výsadby stromů s aktivním zapojením veřejnosti do realizace malých projektů, které přispějí ke zkvalitnění životního prostředí.

Setkání členské schůze mikroregionu Urbanická brázda

Ve čtvrtek 3. února 2011 od 17 hodin na Obecním úřadě v Praskačce proběhne členská schůze svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda.

Program jednání:

Přijaté projekty v MAS Hradecký venkov v 1. výzvě roku 2011

V I. Výzvě letošního roku bylo přijato celkem 13 projektů. Celkové náklady všech projektů činí 5.379 067,- Kč.

Obědovice 2010

Obědovice v roce 2010

 

Osice 2010

Osice v roce 2010