Podnikatel

Pohřebačský jarmark

Pohřebačský jarmark se koná 28. 9. 2016 od 9 do 17 hodin v obcí Opatovice nad Labem - Pohřebačka. 

www.pohrebacskyjarmark.cz 

www.facebook.cz/pohrebacskyjarmark

Pronájem obecního hostince v Kratonohách

Obec Kratonohy nabízí pronájem obecního hostince U Kaštanu, včetně stánku na fotbalovém hřišti.

Více informací u p. Kašparové na tel. 774 418 118.

Podmínky půjčování - materiálně technické vybavení pro pořádání venkovních akcí

Dobrovolné svazky obcí Nechanicko a Urbanická brázda nabízejí k pronájmu materiálně technické vybavení pro pořádání venkovních akcí. 

Kontaktní osoba pro objednávku:     

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hradecký venkov

Programový výbor MAS Hradecký venkov jako nejvyšší orgán MAS potvrdil na svém jednání dne 11. 2. 2016 ukončení procesu tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Hradecký venkov na období 2014-2020 (SCLLD) a institucionalizoval jí jako závazný dokument pro rozvoj svého území.

Společné akce v roce 2016

Členské obce schválily na svém jednání dne 4. 2. 2016 v Roudnici plán společných akcí na rok 2016.

Vánoční nabídka Fitness centra Lhota pod Libčany

DÁRKOVÉ VÁNOČNÍ POUKAZY
Fitness centrum & Body care studio ve Lhotě pod Libčany nabízí možnost zakoupení dárkových vánočních poukazů na kadeřnické, kosmetické, pedikérské a masérské a fitness služby.

Dotace pro zemědělské podnikatele

Místní akční skupina Hradecký venkov pořádá dne 10. 6. 2015 setkání zemědělských podnikatelů. Na programu setkání jsou informace o možnosti financování projektů zemědělců, které budou realizovány na území MAS Hradecký venkov.

Přihlášky  na setkání zasílejete na adresu: kancelar.mas@seznam.cz.

Výlov rybníka v Dobřenicích

Výlov rybníku Hlubůček v areálu zámeckého parku v Dobřenicích se uskuteční v sobotu 18.  října 2014 od 8 hodin.

Prodej ryb na hrázi. Občerstvení zajištěno. Živá hudba.

Atelier Petrlenka - nabídka kurzů

Atelier Petrlenka v Žižkovci  vás zve na své podzimní akce. Více o nabídce kroužků, podzimního tvoření a tábora   naleznete v přílohách.

Uzavření komunice mezi obcí Kratonohy a Trnava

Obecní úřad Kratonohy informuje o uzavření komunikace spojující obce Kratonohy a Trnavu.  Při dopravní nehodě  dne 6.8.2014  došlo k závažnému poškození mostu přes staré rameno