Památky

Libčany

        Obec  Libčany  je  položena  v  krásném přírodním prostředí, obklopena lesy  a zelení ovocných  stromů.

Kulturní památky v Dobřenicích

Archeologie v Dobřenicích

Zachovalé tvrziště zvané Na hradech bylo chráněno hrázemi rybníka. Zaniklo v 5. století n. l. Na území obce byla nalezena keramika z doby kamenné. V popelnicovém pohřebišti Soudný byly nalezeny v roce 1900 bronzové šperky a uzda koně. V písečníku statku byly objeveny žárové hroby s kultovní keramikou a s dalšími drobnými předměty. Bylo nalezeno i pohřebiště z doby železné.

Kulturní památky v Kratonohách

Kratonohy

 • Č. 634, brána hospodářského dvora, dnes areál dvora(necitlivě upraven. Brána postavena po roce 1720 snad podle návrhu G. Santiniho nebo jeho epigonů.

Kulturní památky ve Lhotě pod Libčany

 • Základní škola z počátku 20. století.
 • Postklasicistní kaple Nejsvětější Trojice z roku 1900 od J. Hrocha, kamenný oltář z roku 1903 kamenická škola v Hořicích.
 • Dům čp. 55, pseudoslohová vila (uvnitř dochované části secesního interiéru).
 • Čp. 58, přízemní domek se zdobenou fasádou a s hospodářským dvorem při vjezdu do Libčan.

Kulturní památky v Obědovicích

 • Č. 677/1, jedna z nejlépe dochovaných blatných tvrzí, pocházející z 12. století. Na pahorku uprostřed rybníka jsou další části nemovité kulturní památky, a to socha sv. Vavřince (2). Pomník padlým v 1. světové válce a zděná zvonička nejsou památkově chráněny.
 • Čp. 12, původní zděné stavení, průčelí zjednodušené, ve dvoře vikýř ve střeše.

Kulturní památky v Osicích

 • Č. 678/1, kostel Nanebevzetí Panny Marie s areálem. Prvně připomínaný roku 1452. Dispozice gotického cihlového kostela s detaily dochována z poloviny 14. století, přestavěn pozdně goticky koncem 15. stol., barokizován 1750 - 60 místními staviteli bratry Pernerovi.
 • Č. 678/2, barokní márnice, druhá polovina 18. stol.

Kulturní památky v Praskačce

 • Č. 4919, památník odboje 2. světové války, socha rudoarmějce od K. Samohrda z roku 1948.
 • Barokní kostel Nejsvětější Trojice, jednolodní kostel s jednopatrovou věží z roku 1748. klasicistně upraven 1848.
 • Architektonicky hodnotné jsou další stavby a drobná architektura:

Kulturní památky v Praskačce (Krásnice)

 • Zvonička na rozsoše.

Kulturní památky v Praskačce (Sedlice)

 • Památník vzniku ČSR, pískovcový lev na podstavci, autor z Hradce Králové.
 • Hřbitovní kaple novogotická na cestě ke Krásnicím.
 • Sušárna čekanky.