Osice

Oficiální stránky obce Osice
Osice 117, 503 26 Osice, tel. 495 451 823

Projekt Zeleň v krajině mikroregionu Urbanická brázda

Území mikroregionu Urbanická brázda je bezlesé, krajiny je intenzivně zemědělsky obhospodařována a zcela v ní chybí prvky krajinné zeleně. Zkvalitnit zeleň v krajině je jedním z cílů, který je schválen v novém Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda na období 2015-2025.

Pozvánka na koncert Kvarteta Martinů

Slavnostní koncert Kvarteta Martinů
u příležitosti 50.výročí odhalení pomníku Františka Škroupa v Osicích

Zahradní technika - oprava, servis

Oprava a servis zahradní techniky - viz přiložený leták

Pozvánka - Vzpomínkové akce k 147. výročí bitvy u Hradce Králové

Zveme Vás na vzpomínkové akce pořádané k 147. výročí bitvy u Hradce Králové - více viz příloha.

Cyklovýlet Na kolech Mikroregionem Urbanická brázda 2011

Mikroregion Urbanická brázda a Obec Osice Vás zvou na tradiční podzimní cyklovýlet Na kolech mikroregionem Urbanická brázda.

Tentokrát vyjedeme do sousedního regionu na bohdanečsko v sobotu 24. září 2011 - více viz přiložená pozvánka a mapky.

Osice 2010

Osice v roce 2010

Představuje se knihovna Osice

V říjnu vám knihovnice Lenka Jakoubková představuje činnost obecní knihovny v Osicích.

Olympiáda mateřských škol aneb Sportování pro radost

V sobotu 6. června 2009 v 9 hodin na fotbalovém hřišti v Dobřenicích budou sportovat pro radost děti z mateřských  škol mikroregionu Urbanická brázda. Sportování v letošním roce pořádá Mateřská škola Osice, ovšem vzhledem k tomu, že v Osicích není vhodná sportovní plocha, uskuteční se celá akce na fotbalovém hřišti v Dobřenicích.

 

Kulturní památky v Osicích

  • Č. 678/1, kostel Nanebevzetí Panny Marie s areálem. Prvně připomínaný roku 1452. Dispozice gotického cihlového kostela s detaily dochována z poloviny 14. století, přestavěn pozdně goticky koncem 15. stol., barokizován 1750 - 60 místními staviteli bratry Pernerovi.
  • Č. 678/2, barokní márnice, druhá polovina 18. stol.

Osice

Historie obce sahá až do doby předhistorické. Tu dokládají i významné archeologické nálezy – v písníku bylo objeveno pohanské pohřebiště. Kamenné základy a další pozůstatky po tvrzi v Osicích byly objeveny jižně od kostela.

Ves patřila do 11. století Opatovickému klášteru, později se majitelé měnili.

Dnes k obci náleží i menší obce Trávník a Polizy.