Osice 2010

Osice v roce 2010

Hlavní událostí v našich obcích Osice, Trávník a Polizy  je stále výstavba splaškové kanalizace,  která předchází rekonstrukci komunikace III. třídy v Osicích. Pohled občanů na její realizaci není jednotný, ale finanční podmínky obce jsou omezené a věřím, že s odstupem času bude i tato akce hodnocena kladně.  I. etapa splaškové kanalizace je dokončena a zkolaudována a občané mohou postupně realizovat své přípojky.  Pro rok 2011 obecní zastupitelstvo odsouhlasilo, že občané nebudou platit stočné.  V 1. čtvrtletí 2011 bude požádáno na Ministerstvo životního prostředí ČR a Královéhradecký kraj o dotaci na II. etapu splaškové kanalizace.    

Obec Osice pořádala v letošním roce už tradiční obecní ples, pouťové odpoledne pro děti a večerní posezení pro dospělé, obě tyto akce jsou mezi občany oblíbené.

Základní školu a Mateřskou školu Františka Škroupa v Osicích navštěvuje v letošním roce 171 dětí, které dojíždějí z 15 okolních obcí Královéhradeckého i Pardubického kraje. V září letošního roku díky MAS Hradecký venkov přibyla do jedné ze tříd moderní interaktivní tabule.  Multifunkční tabule jsou tak k dispozici už ve 4 učebnách. Všichni žáci s nimi velmi rádi pracují a tabule přispívají ke zlepšování učebního procesu. Ve volném čase mohou dívky a chlapci pracovat ve 20 zájmových kroužcích, v mateřské škole si rodiče vybírají z nabídky 10 kroužků. Všechny kroužky jsou bezplatné.

Spolupráce obce se Sborem dobrovolných hasičů v Osicích je dlouhodobě na dobré úrovní, naše jednotka  se zúčastňuje výjezdů k požárům a  jiným nehodám. Pravidelně se účastní soutěží, kde naši mladí hasiči dosahují výborných výsledků.  Jednotka se zapojuje i do společenského života našich obcích a pořádá pravidelně hasičskou zábavu.

V obci Trávník pracuje aktivně klub žen, který pořádá různé akce, jak pro děti, tak pro dospělé, akce jsou mezi občany velmi oblíbené a hodně navštěvované.  Ke své činnosti využívá místní knihovnu umístěnou v hasičské zbrojnici.  Ve spolupráci klubu žen s  obcí bylo v Trávníku za  finanční podpory Hradeckého venkova vybudováno velmi hezké dětské hřiště, přejeme našim dětem, aby si ho pěkně užívaly a aby jim ho nikdo neničil.     

Občané Poliz se podílejí na úpravě a vzhledu své obce, starají se o horní rybník a jeho okolí. V jeho sousedství vybudovali ve spolupráci s obcí dětské hřiště, které je doplněno trampolínou, také tady přejeme našim dětem, aby si ho pěkně užívaly a aby jim dlouho vydrželo.        

Všem našim občanům a čtenářům Zpravodaje Mikroregionu Urbanická brázda  přeji na sklonku roku 2010 pohodu k adventnímu období a do roku 2011, kdy si připomeneme 210. výročí narození našeho nejslavnějšího rodáka Františka Škroupa a 10. výročí udělení znaku a praporu obce Osice hodně pevného zdraví a osobních úspěchů.

                                                          Stanislav Bydžovský, starosta obce

 

PřílohaVelikost
001.JPG603.74 KB
097.JPG951.25 KB
101.JPG1.23 MB
IMG_0133.JPG648.17 KB