Obědovice 2010

Obědovice v roce 2010

 
Obědovice patří do svazku obcí mikroregionu „Urbanická brázda“. Já jsem přesvědčen, že naše obec patří k nejhezčím obcím tohoto svazku. Za to jsme především vděčni našim předkům, kteří nám vytvořili základy architektury venkovského osídlení Obědovic. Nám v současné době přísluší pokračovat v rozvoji a pečovat o vše čeho jsme společně dosáhli a ještě chceme dosáhnout.  
      Volební období 2006-2010 bylo obdobím závratných změn v možnostech tak malé obce jako jsou Obědovice. Naši občané mohli sledovat nebývalý rozvoj výstavby rodinných domků.Tomuto předcházel výkup pozemků a jejich zasíťování. Jednalo se o rozšíření vodovodní sítě, plynovodu, kanalizace a elektrických rozvodů včetně trafostanice. Díky „Zelené stuze“ v soutěži Vesnice roku jsme získali 400 000 Kč a úspěšné žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 900 000 Kč mohlo dojít k výstavbě bezpečného přechodu pro chodce a rekonstrukci chodníků podél silnice I/11 včetně chodníku do Kratonoh.
Další úspěšné podání žádosti o dotaci na rekonstrukci obecní budovy umožnilo naší obci zahájit její přestavbu. Úkol, který jsme si předsevzali, byl historicky největším a dnes mohu říci nejúspěšnějším cílem, kterého naše obec dosáhla. Touto investicí za 20,5 mil. Kč vznikla nádherná budova, která zůstane dominantním prvkem naší návse.
V naší obci již druhý rok probíhají komplexní pozemkové úpravy. V celém extravilánu   obce dojde k vyřešení přístupu k jednotlivým pozemkům, dále vyřešení vodohospodářských, ekologických a dopravních poměrů, které povedou ke zlepšení životního prostředí v celém katastrálním území Obědovic.   
       Ani společenské a sportovní vyžití není u nás opomenuto. Nepostradatelnou a pravidelnou činnost nabízí občanům obecní knihovna a internetová klubovna. Vítání občánků patří k pravidelnému slavnostnímu aktu. Práce s dětmi zaměstnává několik obětavých žen, které pro ně připravují v průběhu roku pravidelný program v kroužcích, v tematických a sportovních aktivitách.  
 
            
                                                                   Zdeněk Pavlíček,   starosta obce  
PřílohaVelikost
P1010053.JPG694.82 KB
P1010170.JPG652.64 KB
P1010718.JPG671.48 KB
vavrinek_1903.jpg89.21 KB