Občan

Vzdělávání k rozvoji venkova Královéhradeckého kraje

Chcete být projektovým manažerem? Chcete proniknout do tajů projektového řízení? Centrum rozvoje Česká Skalice otevírá
Rekvalifikační kurz PROJEKTOVÝ MANAŽER
v rámci projektu „Vzděláváním k rozvoji venkova Královéhradeckého kraje“

Novoroční koncert v Praskačce

 

Z ptáčníka zeman

Vypráví se, že vévoda Břetislav navštívil jednou Hradec Králové a vydal se svou družinou na lov do zdejších lesů. Když po náročném dni družina odpočívala ve hvozdnickém lese, spatřil Břetislav obrovského kance. Vyskočil na koně a začal ho pronásledovat. Kanec mu však unikl a vévoda zjistil, že je uprostřed lesa sám. Hledal cestu zpátky, ale marně.

U kulatého těchlovického kamene

Na tomto tajemném místě se prý kdysi oběsila jedna žena. Protože nezemřela přirozenou smrtí, pochovali ji na místě, kde svůj život skončila - u kulatého kamene. Od té doby se tam v poledne objevuje polednice, hejno kuřat nebo v noci černý pes s ohnivýma očima.

Pověst proč má Syrovátka ve svém znaku třmen

Erb se znamením třmene byl rozšířen ve východních Čechách, v povodí řeky Úpy. Členové rozvětveného rodu se psali podle míst, odkud pocházeli. Podle některých pramenů větev ze Semtěse pokračovala osídlováním kraje západně od Hradce Králové. Koncem 14. století je zmínka o Janu Benešovi, podle místa ze Syrovátky.

Na radíkovických valech

Ještě dnes nalezneme v Radíkovicích (za Valenovými) místo, kde se říká Na valech. Podle pověsti tam stávala tvrz, na které žil pan Radík - radíkovický pán se svými třemi syny. Když zemi napadl nepřítel, neváhal radíkovický pán i se svými syny jít bránit svou zem. Než odjeli zakopali na tvrzi své bohatství.

Myslivecká latina

Kdysi dávno se přistěhoval do Zvíkova nový hajný. Byl to člověk vysoký s mohutným plnovousem. Měl vždy dobrou náladu, s každým se rád pobavil. Byl i výborný střelec. Každá jeho rána našla svůj cíl. Ani z lesa nikoho nevyhnal. Baron Prášil to ale byl ohromný. Vždy si vymýšlel nové a nové historky.

Libušina studánka

Mezi Libčanami a Hřibskem leží pěkný les, kterému se říká Ohrada. Uprostřed toho lesa pramení potůček. Lidé od dávných dob věří, že voda v prameni má léčivou moc. Ke studánce si chodilo pro ni mnoho nemocných a voda jim skutečně pomáhala.