Občan

Z ptáčníka zeman

Vypráví se, že vévoda Břetislav navštívil jednou Hradec Králové a vydal se svou družinou na lov do zdejších lesů. Když po náročném dni družina odpočívala ve hvozdnickém lese, spatřil Břetislav obrovského kance. Vyskočil na koně a začal ho pronásledovat. Kanec mu však unikl a vévoda zjistil, že je uprostřed lesa sám. Hledal cestu zpátky, ale marně.

U kulatého těchlovického kamene

Na tomto tajemném místě se prý kdysi oběsila jedna žena. Protože nezemřela přirozenou smrtí, pochovali ji na místě, kde svůj život skončila - u kulatého kamene. Od té doby se tam v poledne objevuje polednice, hejno kuřat nebo v noci černý pes s ohnivýma očima.

Pověst proč má Syrovátka ve svém znaku třmen

Erb se znamením třmene byl rozšířen ve východních Čechách, v povodí řeky Úpy. Členové rozvětveného rodu se psali podle míst, odkud pocházeli. Podle některých pramenů větev ze Semtěse pokračovala osídlováním kraje západně od Hradce Králové. Koncem 14. století je zmínka o Janu Benešovi, podle místa ze Syrovátky.

Na radíkovických valech

Ještě dnes nalezneme v Radíkovicích (za Valenovými) místo, kde se říká Na valech. Podle pověsti tam stávala tvrz, na které žil pan Radík - radíkovický pán se svými třemi syny. Když zemi napadl nepřítel, neváhal radíkovický pán i se svými syny jít bránit svou zem. Než odjeli zakopali na tvrzi své bohatství.

Myslivecká latina

Kdysi dávno se přistěhoval do Zvíkova nový hajný. Byl to člověk vysoký s mohutným plnovousem. Měl vždy dobrou náladu, s každým se rád pobavil. Byl i výborný střelec. Každá jeho rána našla svůj cíl. Ani z lesa nikoho nevyhnal. Baron Prášil to ale byl ohromný. Vždy si vymýšlel nové a nové historky.

Libušina studánka

Mezi Libčanami a Hřibskem leží pěkný les, kterému se říká Ohrada. Uprostřed toho lesa pramení potůček. Lidé od dávných dob věří, že voda v prameni má léčivou moc. Ke studánce si chodilo pro ni mnoho nemocných a voda jim skutečně pomáhala.

Hradní havran

V obci Boharyně stávala tvrz - hrádek pánů Boharynských. Na tvrzi žil rytíř se svoji manželkou a malým synkem. Rytíř si ale nevážil svého sídla. Často jezdil do světa a účastnil se různých turnajů. Říkalo se mu „černý rytíř". Domů se vracel jen pro peníze. Jeho žena z toho byla velmi nešťastná. Jedinou útěchou jí byl její malý synek...

Na kolech Mikroregionem urbanická brázda

V roce 2004 se zrodil „nápad“ projet společně na kolech náš mikroregion po cestách a cestičkách, kudy běžně nejezdíme, setkat se, popovídat si a prohlédnout si obce i krajinu z jiných úhlů. V následujícím textu jsou stručně shrnuty všechny ročníky.

Zápis z jednání 2. 10. 2008 v Libčanech

Záznam z jednání členské schůze svazku obcí „Mikroregion urbanická brázda“ konaného dne 2.10.2008 v zasedací místnosti OÚ Libčany.

Program jednání: