Občan

Komunitní systém likvidace zeleného odpadu

Po řadě jednání s odbornými firmami, Agrodružstvem Lhota pod Libčany, odborem životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, konzultantem panem Radkem Sokolem a řadou dalších bylo na členské schůzi svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda dne 11.8.2009 rozhodnuto likvidovat zelený odpad z veřejných ploch a z domácností kompostováním.

MAS v Královéhradeckém kraji přinášejí v době krize finanční pomoc

Místní akční skupiny v našem kraji se staly velmi úspěšnými v žádání o finanční prostředky z fondů EU. Z programu LEADER přinesou do kraje v rozmezí let 2009 až 2014 přes 410 milionů korun.

Na kolech mikroregionem Urbanická brázda - 6. ročník cyklovýletu - mapy

V sobotu společně vyjíždíme na podzimní cyklovýlet - v příloze zveřejnujeme mapky obou tras.

Grant na ošetření stromů

Stromolezci nabízejí granty na ošetření stromů 

Víte o vzrostlém stromu, který by potřeboval dendrologické ošetření? Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Nadace Partnerství připravily nový grantový program, v němž můžete o odborné ošetření požádat.

Vyhlášen grant na obnovu krajiny a péči o životní prostředí

Nadace VIA vyhlásila grantový program  zaměřený na téma obnova krajiny a péče o životní prostředí.
 

Na kolech mikroregionem Urbanická brázda - 6. ročník cyklovýletu

V sobotu 12. září 2009 vyjedeme společně již po šesté na kolech naším mikroregionem. Sraz účastníků je u budovy Obecního úřadu v Roudnice a cílem pak je fotbalové hřiště v Kratonohách.

Další podrobnosti najdete v přiložené pozvánce.

Pozvánka na školení "Jak na propagaci"

Mikroregiony Urbanická brázda a Nechanicko pořádají v rámci projektu "Vzdělaný venkov" v úterý 8. září 2009 na Obecním úřadě v Roudnici školení "Jak na propagaci".

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Slavnosti slámy

 

Mateřské centrum Nechanice vás zve děti a jejich doprovod na akci nazvanou Slavnosti slámy. Přijďte 22. srpna ve 14:00 hodin do Nechanic na pole vedle areálu firmy BET (naproti sokolovně). Podrobnosti o programu najdete v přiložené pozvánce.
 

Setkání knihovníků a knihovnic z mikroregionu Urbanická brázda

Ve čtvrtek 20. srpna 2009 v 18 hodin se v roudnické knihovně opět sejdou naši knihovníci. Podrobnosti zaleznete v přilozené pozvánce.