Občan

Vybrané projekty v rámci I. Výzvy MAS Hradecký venkov

Programový výbor Místní akční skupiny Hradecký venkov na svém jednání dne 15.10.2009 schválil seznam projektů doporučených výběrovou komisí k podpoře. 

Exkurze zástupců obcí do mikroregionu Džbány

Ve dnech 1. a 2. října 2009 se v rámci projektu „ Vzdělaný venkov“ spolufinancovaného z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje uskutečnila odborná exkurze zástupců obcí z regionu Hradecký venkov do mikroregionu Džbány-Žebrák.

Bezpečné skladování nebezpečných odpadů

Projekt „Bezpečné skladování nebezpečných odpadů“ si klade za cíl vybavit území Mikroregionu Urbanická brázda moderními shromažďovacími prostředky na nebezpečné odpady. V současné době je sběr a likvidace těchto odpadů zajišťován tzv. mobilními sběry 2x ročně.

Bezpečné skladování nebezpečných odpadů

Projekt „Bezpečné skladování nebezpečných odpadů“ si klade za cíl vybavit území Mikroregionu Urbanická brázda moderními shromažďovacími prostředky na nebezpečné odpady. V současné době je sběr a likvidace těchto odpadů zajišťován tzv. mobilními sběry 2x ročně.

Komunitní systém likvidace zeleného odpadu

Po řadě jednání s odbornými firmami, Agrodružstvem Lhota pod Libčany, odborem životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, konzultantem panem Radkem Sokolem a řadou dalších bylo na členské schůzi svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda dne 11.8.2009 rozhodnuto likvidovat zelený odpad z veřejných ploch a z domácností kompostováním.

MAS v Královéhradeckém kraji přinášejí v době krize finanční pomoc

Místní akční skupiny v našem kraji se staly velmi úspěšnými v žádání o finanční prostředky z fondů EU. Z programu LEADER přinesou do kraje v rozmezí let 2009 až 2014 přes 410 milionů korun.

Na kolech mikroregionem Urbanická brázda - 6. ročník cyklovýletu - mapy

V sobotu společně vyjíždíme na podzimní cyklovýlet - v příloze zveřejnujeme mapky obou tras.

Grant na ošetření stromů

Stromolezci nabízejí granty na ošetření stromů 

Víte o vzrostlém stromu, který by potřeboval dendrologické ošetření? Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Nadace Partnerství připravily nový grantový program, v němž můžete o odborné ošetření požádat.

Vyhlášen grant na obnovu krajiny a péči o životní prostředí

Nadace VIA vyhlásila grantový program  zaměřený na téma obnova krajiny a péče o životní prostředí.
 

Na kolech mikroregionem Urbanická brázda - 6. ročník cyklovýletu

V sobotu 12. září 2009 vyjedeme společně již po šesté na kolech naším mikroregionem. Sraz účastníků je u budovy Obecního úřadu v Roudnice a cílem pak je fotbalové hřiště v Kratonohách.

Další podrobnosti najdete v přiložené pozvánce.