MAS Hradecký venkov vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na rok 2011

Místní akční skupina Hradecký venkov vyhlásila 27.12.2010 výzvu pro podávání žádostí o dotaci na rok 2011.

Podrobné informace a možnosti konzultování vašich projektových záměrů naleznete na:

http://www.hradeckyvenkov.cz/view.php?nazevclanku=i-výzva-pro-rok-2011&cisloclanku=2010120006