Libčany

        Obec  Libčany  je  položena  v  krásném přírodním prostředí, obklopena lesy  a zelení ovocných  stromů. Leží 12  km západně od Hradce Králové a 5 km jižně od zámku Hrádek u Nechanic. Malíř Mikoláš Aleš údajně  tuto ves pro její malebnou polohu nazval okřídleně "Český Betlém". Prostor  na   němž  se  obec   rozkládá,  byl  již   v době předhistorické obydleným  místem. To potvrzují  nálezy kosterních hrobů z Únětické  kultury v bývalém písníku "  Na obci" směrem na Želí.

        Nejstarší  historický písemný záznam  o existenci  Libčan pochází  z roku 1073. Vesnice  patřila  opatovickému  klášteru  a  je  v jeho archivech uváděna daty 1251, 1352 a 1374. V letech 1541 - 1547  přešly Libčany do majetku města Hradce Králové. Pro vzpouru  proti Ferdinandu I.  však Hradec Libčany konfiskací ztratil.

       Městského hejtmana vystřídal císařský starosta Jindřich Nejedlý a po něm přišli Strakové z Nedabylic, kteří vymřeli po přeslici. Od roku 1866 do r. 1929 vládli na libčanském panství Harrachové. Několikrát  v historii  byly Libčany  vypleněny. Poprvé  při potlačeném povstání proti Ferdinandovi I. v roce 1547, podruhé po švédském vpádu roku 1642. Ani  selské  rebelie  v  roce  1775  se  Libčanům nevyhnuly. Vzbouřený lid,  aby pomstil svůj staletý  útisk, zpustošil panský zámek. Jeden z vůdců povstání, Chvojka  (o jehož křestní jméno Jan - Matěj se ještě vedou spory),  je pochován na bývalém hřbitově u kostela Nanebe vzetí Panny Marie. 

K Libčanům patří i významní rodáci jako: národní umělec akademický malíř Vojtěch Sedláček,  loutkář a loutkoherec Matěj Kopecký, výtvarník a učitel František Michálek   (1896   -   1966),   vynikající  akvarelista,  grafik, ilustrátor. Na mnoha  obrazech zvěčnil  Libčany a  jejich okolí, ilustroval půvabnými dřevoryty několik knih pro mládež.

Další významné osobnosti, které v Libčanech žily a působily jsou:  letech 1852  - 1860  působil v  Libčanech pokrokový lékař Dr. František Cyril Kampelík, známý zakladatel venkovských záložen "Kampeliček". Napsal mnoho spisů často vydávaných pod pseudonymem "Libčanský". V  bývalém pivovaře  stála kolébka  akademika Zdeňka  Wirtha  (1878 -  1961), historika umění  a předního pracovníka  památkové péče.  Několik  let  navštěvoval  zdejší  školu  a  žil zde u svých pěstounů  Jaroslav Durych,  který později  vyrostl ve  významného spisovatele. Svoji první učitelskou štaci zde prožil básník Rudolf Medek. Na libčanské škole působil povětšinu let svého života učitel a pozdější  ředitel Josef Kozel - Hlinecký, vynikající metodik, elementarista.   Pro  děti   napsal  mnoho   básní,  písniček   a dramatických  scének.   Některé  vlastní  verše   sám  zhudebnil. Literární  příspěvky  uveřejňoval  ve  slovníku  Královéhradecko, který po nějaký čas také redigovalV letech  1930 - 1965  působil v Libčanech  vlastenecký kněz Antonín Marek, který  si získal  pro svou  vzácnou povahu a hrdé vlastenectví   oblibu   spoluobčanů   bez   rozdílu  politické  a náboženské příslušnosti. Kulturní život v Libčanech v minulosti významně ovlivňovala Újezdní beseda pod vedením Františka Michálka a  divadelní spolek "TYL", který pod vedením Karla Morávka a Jiřího Paukerta sehrál mnoho významných a  hodnotných představení. Divadla se  hrála zejména v přírodě  u  "Libušiny  studánky"  za  hostování  herců  Národního divadla  v Praze.  Činnost tohoto  souboru pokračovala  s menšími  přestávkami až do roku 1983.

            K obci Libčany také náleží osada Želí.