Knihovny a knihovníci mikroregionu Urbanická brázda

Knihovníci a knihovnice Urbanické brázdy pro vás připravili v roce 2010 seriál (cyklus) o svých knihovnách  na téma "Knihovníci a knihovny se představují".
Postupně vám knihocníci a knihovnice představí sebe i své knihovny. Kkaždý měsíc se seznámíte s jednou obecní knihovnou a její činností.
Těšíme se, že nás navštívíte nejen na webu Urbanické brázdy, ale i v knihovnách. Těšíme se na Vás.
 

D. Kolářová