Hradecký venkov

MAS v Královéhradeckém kraji přinášejí v době krize finanční pomoc

Místní akční skupiny v našem kraji se staly velmi úspěšnými v žádání o finanční prostředky z fondů EU. Z programu LEADER přinesou do kraje v rozmezí let 2009 až 2014 přes 410 milionů korun.

Venkovská konference v Libčanech

Libčany jsou pořadateli   „Venkovské konference  na téma sociální politika a zaměstnanost v malých venkovských obcích“, která proběhne ve dnech 3. a 5. srpna 2009 za účasti zástupců z francouzského městečka Le Melle Sur Sarthe.

RMC Lhota pod Libčany získalo grant od Nadace VIA a Fondu T-Mobile

Nadace Via a Fond T-Mobile předávali ve středu 25.6.2009 symbolické šeky na vybrané projekty. Z celkem hodnocených   101 projektů bylo vybráno bylo 39, mezi nimi i projekt Rodinného a mateřského centra Lhota pod Libčany. 

Starý strom vypráví dětem z mateřských školek

20. a 21. dubna se v prostorách " Bažantnice" v Nechanicích uskuteční ekologický vzdělávací projekt pro MŠ  " Vyprávění starého stromu", který připravuje MAS Hradecký venkov ve spolupráci s dalšími ogranizacemi z regionu. Jednou z nich jsou i Lesy České republiky, s. p.

Dětem pro radost - nabídka hřišť pro obce z regionu MAS Hradecký venkov

Společná CIDLINA, o.s. a Hradecký venkov, o.p.s. spolupracují na projektu dětských hřišť. Projekt  s názvem "Dětem pro radost" je zaměřen a vybudování dalších hřišť v obcích na území MAS Hradecký venkov.

Seminář Veřejné zakázky a výběrová řízení 25. 2. 2009

Seminář se uskuteční ve středu 25. 2. 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu Všestary

Program:

Co je Místní akční skupina

Jak a proč vznikla Místní akční skupina Hradecký venkov?

Svazky obcí Nechanicko, Obce památkové zóny 1866 a Urbanická brázda začaly v roce 2006 na svém území připravovat společný rozvoj na základě metody LEADER, a proto v květnu 2007 založily obecně prospěšnou společnost Hradecký venkov se sídlem v Nechanicích a její územní pracoviště – Místní akční skupinu Hradecký ve

Rozvoj regionu Hradecký venkov

Místní akční skupina má k prosinci 2007 vypracován a schválen rozvojový dokument – Strategický plán Leader MAS Hradecký venkov na období 2007-2013, který obsahuje dohodu členů MAS na tom co, jak, kdy, s kým a za kolik se bude v regionu realizovat.

Kontakty

Hradecký venkov, obecně prospěšná společnost
Husovo náměstí 83
503 15 Nechanice

https://www.hradeckyvenkov.cz/