Hradecký venkov

Noc kostelů v Nechanicích

Srdečně Vás zveme 27.5.2011 do Nechanic na kulturně-propagační akci "Noc kostelů". Cílem akce  je nejen finančně podpořit opravu nechanických varhan a představit práci společnosti Hradecký venkov o.p.s., ale také připomenout kulturní a duchovní dědictví našich předků. 

Pro všechny účastníky je připraven zajímavý program a ochutnávka různých specialit.

Vybrané projekty v rámci I. výzvy 2010

V roce 2010 byly prostřednictvím Místní akční skupiny Hradecký venkov finančně  podpořeny tyto projekty:

Zrealizované projekty 2010 - video

Na stránkách Místní akční skupiny Hradecký venkov naleznete videozáznam zrealizovaných projektů, které byly finančně   podpořeny z Programu rozvoje venkova ČR právě prostřednictvím MAS Hradecký venkov.

Z našeho mikroregionu jsou to projekty:

Lhota pod Libčany - Instalace herních prvků na veřejném prostranství ve Lhotě pod Libčany

MAS Hradecký venkov vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na rok 2011

Místní akční skupina Hradecký venkov vyhlásila 27.12.2010 výzvu pro podávání žádostí o dotaci na rok 2011.

Podrobné informace a možnosti konzultování vašich projektových záměrů naleznete na:

Podpořte svou SMS výstavbu pomníku ve Střezeticích

 Komitét 1866 - spolek dobrovolníků, který pečuje o památníky z války 1866 pořádá veřejnou sbírku na vybudování nového pomníku. Více informací naleznete v následujícím článku a v přiloženém souboru nebo na stránkách http://pomnikkoni.1866.cz   

Seminář "Zakládání podniků na venkově"

Ve čtvrtek 16. září od 8 hodin se uskuteční seminář pro začínající podnikatele. Seminář se uskuteční v zasedací místnosti MAS Hradecký venkov v budově Městského úřadu Nechanice. Účast na semináři je zdarma.

Více na:

Seminář "„Obnova a rozvoj vesnic"

MAS Hradecký venkov pořádá ve čtvrtek 9. zárí. 2010 od 8 hodin seminář na téma:

„Naše obec – jak dál a s kým?
aneb strategické rízení rozvoje obce
+ jak zapojit verejnost do akcí a projektu v obci“
 

více v přiložené pozvánce.

 

Veletrh cestovního ruchu

MAS Hradecký venkov, MAS Společná CIDLINA a SPRÁVA ZÁMKU
HRÁDKU U NECHANIC pořádali v sobotu 14. 8. 2010 na Státním zámku Hrádku u Nechanic VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU. 

videa z akce naleznete:

Výměna oken v Mateřské škole Roudnice

Na děti ve školce v Roudnici u Hradce Králové táhne a do budovy zatéká. Obci se naštěstí před pár dny podařilo získat dotaci od místní akční skupiny Hradecký venkov. Výměna oken bude stát půl milionu korun

Vybrané projekty v rámci I. Výzvy MAS Hradecký venkov

Programový výbor Místní akční skupiny Hradecký venkov na svém jednání dne 15.10.2009 schválil seznam projektů doporučených výběrovou komisí k podpoře.