Historie

Vznik mikroregionu Urbanická brázda

          Mikroregion Urbanická brázda byl založen v roce 2000 jako zájmové sdružení právnických osob podle občanského zákoníku, na základě zakladatelské smlouvy schválené členskou schůzí delegovaných zástupců 9 zakládajících obcí – Dobřenice, Kratonohy, Lhota pod Libčany, Osice, Osičky, Praskačka, Roudnice, Syrovátka a Urbanice.

Geomorfologický vývoj

Území patří do Chlumecké tabule, která je součástí Východočeské tabule. Chlumecká tabule spolu s okolním územím prošla bohatým a proměnným vývojem, na němž se podílely i řeky. Do konce neogénu Cidlina tekla, stejně jako Labe, na Moravu do karpatské prohlubně.

Historické cesty

První cesty vedly podle potoků a řek, bylo to nejlepší orientační vodítko. Podmínkou musela být relativní schůdnost cesty v každé roční době, čemuž cesty nejnižší části Urbanické brázdy nevyhovovaly (směrem od Roudnice přes Kratonohy).

Historický vývoj regionu

V Urbanické brázdě zanechalo osídlení v předhistorických dobách málo stop. Při změnách plužin, pozemků a staveb, byly staré, většinou dřevohlinité objekty rušeny a stopy po otiscích v zemi byly další výstavbou i obděláváním opuštěných pozemků a plužin zničeny.