Dotace

Včelařské dotace krok za krokem

V příloze naleznete příručku, kde jsou popsané možnosti jak získat dotace na včelaření.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hradecký venkov

Programový výbor MAS Hradecký venkov jako nejvyšší orgán MAS potvrdil na svém jednání dne 11. 2. 2016 ukončení procesu tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Hradecký venkov na období 2014-2020 (SCLLD) a institucionalizoval jí jako závazný dokument pro rozvoj svého území.

Vernisáž ve Sloupně

Vernisáží dne 14.září 2014 na zámku ve Sloupně začíná měsíční výstava výrobků vytvořených na kurzech ručních prací, které Společná CIDLINA, společně s partnerskými Místními akčními skupinami Hradecký venkov a Podchlumí, pořádala v rámci projektu "Komunitní venkov" - program viz přiložená pozvánka.

Přijaté projekty v MAS Hradecký venkov v 1. výzvě roku 2011

V I. Výzvě letošního roku bylo přijato celkem 13 projektů. Celkové náklady všech projektů činí 5.379 067,- Kč.

Vybrané projekty v rámci I. výzvy 2010

V roce 2010 byly prostřednictvím Místní akční skupiny Hradecký venkov finančně  podpořeny tyto projekty:

Zrealizované projekty 2010 - video

Na stránkách Místní akční skupiny Hradecký venkov naleznete videozáznam zrealizovaných projektů, které byly finančně   podpořeny z Programu rozvoje venkova ČR právě prostřednictvím MAS Hradecký venkov.

Z našeho mikroregionu jsou to projekty:

Lhota pod Libčany - Instalace herních prvků na veřejném prostranství ve Lhotě pod Libčany

MAS Hradecký venkov vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na rok 2011

Místní akční skupina Hradecký venkov vyhlásila 27.12.2010 výzvu pro podávání žádostí o dotaci na rok 2011.

Podrobné informace a možnosti konzultování vašich projektových záměrů naleznete na:

Vybrané projekty v rámci I. Výzvy MAS Hradecký venkov

Programový výbor Místní akční skupiny Hradecký venkov na svém jednání dne 15.10.2009 schválil seznam projektů doporučených výběrovou komisí k podpoře.