Czech POINT

CzechPoint je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech, a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Více informací a seznam kontaktních míst najdete na stránkách projektu Czech POINT

Co to znamená pro občana?

Na všech obecních úřadech našeho mikroregionu, získají občané ověřené výpisy z dosud zpřístupněných centrálních evidencí a rejstříků na jednom místě a na počkání.

V současné době se jedná o tyto ověřené výstupy z centrální evidence:

1. Výpis z Rejstříku trestů ČR

Co potřebujete mít: platný občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení pobytu cizince

Kolik to bude stát: 50,- Kč

2. Výpis z katastru nemovitostí

Co potřebujete vědět: katastrální území a číslo listu vlastnictví

Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další i započatou stránku

3. Výpis z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Výstup může požadovat anonymní žadatel.

4. Výpis ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další i započatou stránku

5. Podání do registru živnostenského podnikání pro FO a PO

Co potřebujete mít: platný občanský průkaz nebo cestovní pas, vyplněný jednotný registrační formulář

Kolik to bude stát: 1.050,- Kč