Zelený odpad v MUB
K čemu je humus?
Proč třídit?
Jak třídit?
Zábava
PROČ TŘÍDIT ZELENÝ ODPAD

Zelený neboli biologicky rozložitelný odpad je sice nazýván odpadem, ovšem může být i důležitým a cenným materiálem pro vytvoření kompostu. Ten je zdrojem výživy pro půdu ve formě přírodního organického hnojiva. Dříve se hnojiště, a o něco později kompost, nacházely na každém dvorku či zahradě. Dobrý hospodář si bez zapravení přírodního hnojiva do půdy nedokázal podzimní přípravu svých polí a zahrad ani představit. Byla to pro něho záruka hojné úrody v nadcházejícím roce.

Později měl člověk snahu si svůj život co nejvíce zjednodušit. Veškeré věci, které už doma nebo na zahradě nevyužil, pak končily ve smíšeném odpadu. Ten byl následně vyvážen na skládky či do spaloven, včetně dříve tolik ceněného přírodního hnojiva. Takové nakládání s odpady znečišťovalo a zatěžovalo naše životní prostředí. A tato situace do značné míry stále přetrvává. Potenciál zeleného odpadu zůstává nevyužitý a místo toho se nakupují syntetická hnojiva.

V dnešní době se již mnoho lidí nad touto situací zamýšlí a snaží se přispět ke zlepšení. Ve všech obcích našeho svazku jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad (plasty, sklo, papír) a většina spoluobčanů je využívá s každodenní samozřejmostí. Jen se zeleným odpadem jsme si doteď moc nevěděli rady. Jeho vyhazováním do směsného odpadu jsme mimo jiné porušovali skládkovou směrnici EU, která nám přímo ukládá podíl bioodpadu na skládkách snižovat. Navíc se tím nevratně ochuzujeme o užitečnou surovinu, která obohacuje zemědělskou půdu o organickou složku, nezbytnou pro její dobrou strukturu i přirozený zdroj živin. Syntetická hnojiva, která se běžně užívají, podle nejnovějších studií zatěžují půdu dalšími cizorodými látkami, které se pak prostřednictvím vypěstovaných produktů dostávají do potravinového řetězce a končí v lidském organismu. V krajním případě jsou tyto látky vyplavovány a negativně ovlivňují kvalitu podzemních i povrchových vod.

Členské obce Mikroregionu Urbanická brázda se proto rozhodly vytvořit na svém území podmínky pro zlepšení životního prostředí návratem ke zdravějšímu ekologickému hnojení. K tomu může přispět zpětný sběr zelených odpadů do pořízených velkoobjemových kontejnerů. Kompostovat doma asi nemůže úplně každý, ale každý může odpad z domácnosti třídit.

© MIKROREGION URBANICKÁ BRÁZDA 2012