Zelený odpad v MUB
K čemu je humus?
Proč třídit?
Jak třídit?
Zábava
ZELENÝ ODPAD V MIKROREGIONU URBANICKÁ BRÁZDA
Infotabule

Mikroregion Urbanická brázda podal v roce 2010 žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životního prostředí na realizaci projektu „Komunitní systém likvidace zelených odpadů v Mikroregionu Urbanická brázda“. Dle předpokladu dosáhla výše dotace 90% z celkových plánovaných uznatelných nákladů. Předmětem podpory bylo pořízení třiceti sběrných nádob na bioodpad a štěpkovače na úpravu dřevní hmoty. V rámci projektu byly také pořízeny materiály na osvětu a propagaci odděleného sběru bioodpadů. Hlavním cílem tohoto projektu je zavedení separovaného sběru biologicky rozložitelných odpadů z údržby veřejných ploch a z domácností na našem území, jejich následné zpracování a využití.

Nově pořízené kontejnery na zelené odpady jsou rozmístěny na území obcí Dobřenice, Hvozdnice, Lhota pod Libčany, Libčany, Osice, Osičky, Praskačka, Roudnice, Syrovátka, Urbanice a Těchlovice. Podrobnější mapy s umístěním kontejnerů najdete v odkazu vpravo.

Kontejnery

V sekci ZÁBAVA si můžete zahrát biohru Žížala, speciálně vytvořenou pro tento projekt. Jejím hlavním účelem je naučit se zábavnou formou, co lze využít jako bioodpad a co je naopak naprosto nevhodné. Jelikož žijeme na vesnici, jistě sami brzy poznáme, co dalšího do kontejnerů můžeme odložit a co ne. Pokud byste měli pochybnosti nebo dotazy, máte možnost se podívat na webové stránky www.kompostuj.cz, kde najdete i řadu dalších užitečných informací.

Zelený odpad můžete do kontejnerů sypat buď volně nebo ve speciálních kompostovatelných pytlích. Jeden takový dostali obyvatelé zúčastněných obcí s informačním letákem jako dárek. Vypadá jako obyčejný pytel z plastu, ale je vyroben pouze z přírodního materiálu (kukuřice, sója). Neobsahuje žádné ropné produkty a za pár týdnů se stoprocentně rozloží. Tyto pytle nabízí v ČR několik firem. Ten „náš“ je značky ENVIRA (www.envira.cz).

Pytle
Kompostovací pytel...
...po 14 dnech...
...po šesti týdnech

Kontejnery budou vyváženy smluvními dopravci na kompostárnu do Lhoty pod Libčany nebo do nejbližšího okolí. Každá obec si pak sama zvolí nejvýhodnější variantu.

Štěpkovač

V jednotlivých obcích jsou vyčleněny plochy pro shromažďování velkých větví, zbytků stromů a okrasných dřevin (až do průměru 20 cm). Tyto zbytky budou přednostně seštěpkovány. Získaný materiál použijeme na mulčování zeleně veřejných prostranství nebo k dalšímu zpracování do kompostovatelné hmoty. Větší větve do kontejnerů na zelený odpad nepatří! Štěpkovač pořízený v rámci projektu spravuje svazek a je k dispozici všem členským obcím.

Prvořadým cílem tohoto projektu je tedy snížení množství odpadů vyvážených na skládky jako směsný odpad. Dalším, neméně důležitým cílem, je změna v přístupu nás všech ke způsobu likvidace zeleného odpadu z veřejných ploch i soukromých zahrad. Třídění, odvoz a následná přeměna zelené hmoty na kvalitní kompost přispěje ke zlepšení životního prostředí v našem regionu. Jak se nám tento záměr podaří naplnit, bude z velké části v rukou vás – občanů všech zúčastněných obcí. Vzhledem k tomu, že požadavek na pořízení kontejnerů vzešel od vás, předpokládáme, že je budete využívat v plné míře. Věříme, že do nich budete odkládat jen takové odpady, které jsou vhodné ke kompostování a dalšímu zpracování.

© MIKROREGION URBANICKÁ BRÁZDA 2012