Chybí vám finance na jídlo a bydlení?

Zažádejte si o mimořádnou okamžitou pomoc

Jste v situaci, kdy vám kvůli současným opatřením v souvislosti s pandemií COVID-19 poklesl příjem a chybí vám finance na jídlo a bydlení, ale zároveň nemáte nárok na opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí,doplatek na bydlení)? Zažádejte si o mimořádnou okamžitou pomoc (MOP), kterou vyplácí Úřady práce ČR. Jedná se o jednorázovou dávku, která je určena na jednorázové mimořádné výdaje.

Na co můžu tuto dávku využít?

"MOP může být poskytnuta pouze na pokrytí základních životních potřeb, mezi které v této situaci patří především živobytí (jídlo, pití, základní hygienické potřeby), nájem a služby spojené s bydlením, internet a služby spojené s telefonováním. MOP však nelze hradit léky, dluhy, hypotéky, leasing, náklady spojené s podnikáním apod."

Co musím k žádosti dodat?

"K žádosti doložit prohlášení o aktuálních příjmech a výpisy z bankovních účtů žadatele a členů rodiny, případně náklady na bydlení."

Komu mám vyplněnou žádost předat?

"Žádost o MOP není nutné odevzdávat osobně. Lze ji podat elektronicky na formuláři, a to bez zaručeného elektronického podpisu. Rovněž lze žádost o MOP zaslat v příloze e-mailu naskenovanou nebo ofotografovanou s vlastnoručním podpisem, nebo také i standardními způsoby, tzn. zasláním prostřednictvím pošty, vhozením do schránky umístněné obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, zasláním v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem nebo za užití datové schránky."

Co když bude špatně vyplněná žádost?

"Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci Úřadu práce ČR žadatele sami zkontaktují prostřednictvím telefonu, emailu, případně písemné výzvy. Do žádosti je ale nutné uvést telefonní a e-mailové spojení. Aby úředníci mohli ověřit totožnost žadatele, event. s ním projednat
doložení dalších podkladů."

 

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

PřílohaVelikost
tz_mop_narok_duben2020.pdf181.62 KB