Souhrn aktuálních informací k nouzovému stavu

Zpracováno k 31. 3. 2020

Veškeré informace k aktuální situaci a vývoji Koronaviru, včetně všech
Mimořádných opatřeních MZ ČR, vydaných v souvislosti s nepříznivým vývojem
epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID – 19 naleznete na
webových stránkách Ministerstva Zdravotnictví ČR.

1212 – celorepubliková bezplatná infolinka - v případě zdravotních obtíží
NEZATĚŽUJTE TUTO LINKU, POKUD NEMÁTE ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE!
724 810 106, 725 191 367, 725 191 370 - nonstop infolinka Státního
zdravotního ústavu
778 532 313 – infolinka KHS Královéhradeckého kraje v pracovní dny
od 8,00 do 15,00, 777 853 313 - o víkendu od 9,00 – 17,00
V Česku platí od 12. 3. nouzový stav, který byl vyhlášen na dobu 30 dnů, tedy
do 11. 4. Vláda se již vyslovila pro podporu jeho prodloužení o dalších 30 dní.
Vláda o jeden týden prodloužila omezení volného pohybu. Opatření platí
od 24. 3 do 1. 4., nově bylo prodlouženo do 11. 4.2020.

Stručný výpis z důležitých mimořádných opatření
Mimořádné opatření – omezení pohybu osob
- Zakazuje se volný pohyb osob s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytných cest
za rodinou nebo osobami blízkými, cest nezbytně nutných k obstarání zdravotní
péče a sociálních služeb, pobytu v přírodě nebo v parcích, účast na pohřbech,
cest za účelem neodkladných úředních událostí, individuální duchovní péče,
služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
atd.
- Nařizuje se osobám na území ČR omezit pohyb na veřejně dostupných místech
na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště, omezit kontakt
s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, pobývat na veřejně dostupných
místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, zachovávat
při kontaktu s jinými osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.
Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest
- Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška,
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,
s výjimkou: dětí do dvou let věku a řidičů motorových vozidel, jsou-li sami
v uzavřeném vozidle.

Mimořádné opatření – vyčlenění prodejní doby pro seniory
- Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin,
drogistického zboží s prodejní plochou více než 500 m2, v čase mezi 8,00 –
10,00. Tento čas je vyčleněn pro bezpečný nákup seniorů nad 65 let a ZTP
- Časové omezení neplatí pro malé obchody - všem podnikatelům provozujícím
maloobchodní prodejnu s prodejní plochou méně než 500 m2 se nařizuje,
aby při prodeji upřednostnili osoby starší 65 let a ZTP.

Mimořádné opatření – zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb
- S výjimkou těchto prodejen a služeb: Potraviny, pohonné hmoty, paliva,
hygienické a drogistické zboží, krmiva a potřeby pro zvířata, brýle, kontaktní
čočky, novin a časopisů, tabákové výrobky, prádelny, čistírny, opravny vozidel,
prodej jízdenek, květinářství, pohřebnictví, zámečnictví, myčky, látky
a galanterie, lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská
služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění a další.
- Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb,
s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost.
- Nařizuje se, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto
podmínek: je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.
/jednorázové rukavice, např. i desinfekce/
Mimořádné opatření – zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a
zařízeních sociálních služeb s výjimkami
- Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností od 28. března 2020
nařizuje zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se
poskytuje lůžková péče, s výjimkou: nezletilých pacientů, pacientů s omezenou
svéprávností, pacientů v hospicech a dalších pacientů ve stádiu nevyléčitelného
onemocnění.
- Všem poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje zákaz umožnění
přítomnosti třetích osob při porodu ve zdravotnickém zařízení, s výjimkou
porodu v případě rodičky, která: je cizinka a potřebuje tlumočení, má závažné
duševní onemocnění, je neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažné zdravotní
postižení, a s výjimkou případů, kdy se očekává porod mrtvého plodu