Zelené odpady v roce 2019

Jaro je v plném proudu, uklízíme zahrady a veřejná protranství a odpad svážíme do hnědých kontejnerů, které jsou určeny na zelené odpady.

Co do kontejnerů na zelené odpady PATŘÍ?

  • Biologicky rozložitelný odpad, odpady ze zahrad a parků 
  • Odpady z rostlin
  • Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví
  • Odpadní kůra a korek
  • Odpadní dřevo do tloušťky 7 cm v průměru
  • Zemina bez kamení

Co do kontejenerů na zelené odpady NEPATŘÍ?

- žádné chemikálie

- obaly plechové, plastové, skleněné apod.

- kamení ani suť ze staveb,

- pařezy nebo silné větve

-  žádné živočišné odpady apod. 

Proč a hlavně jak třídit zelený odpad si můžete také nastudovat nebo informace osvěžit na webu: http://urbanicko.cz/bioodpady/index.php.

 

PřílohaVelikost
zelene_odpady.jpg2.36 MB