Advent v Základní škole Libčany 2018

Základní škola a mateřská škola Libčany pořádá v úterý 4. prosince 2018 od 15:30 hodin

Adventní den otevřených dveří

Program :

Hudebně dramatická vystoupení dětí 1.stupně – vystoupení proběhnou v kmenových třídách

1. třída v 1530    „Čertí škola“

2. třída v 1545    „Zima, zima už je tu“

3.A třída v 1600     „Cesta do Betléma“

3.B třída v 1615 „Pohádkové hádanky“

4.třída v 1630  „We wish you a merry Christmas“