Zpravodaj MŽP červen 2018 - Zaostřeno na přírodu

V letním čísle elektronického Zpravodaje Ministerstva životního prostředí, které naleznete v příloze, jsme se zaměřili na přírodu a to především na tu, kterou najdeme třeba hned za našimi dveřmi. Průvodcem při tom může být film Planeta Česko režiséra Mariána Poláka, který nám do Zpravodaje poskytl rozhovor.

Česká republika má díky své poloze široké spektrum přírodních podmínek a tím i druhů rostlin a živočichů, některých vyloženě unikátních v rámci celé Evropy. Ty chráníme podle jejich výjimečnosti; nejvyšším stupněm ochrany je národní park, ale také systém NATURA 2000. Do těchto lokalit vás Zpravodaj také zve, protože kdy jindy než o prázdninách je čas a možnost prožít s celou rodinou něco zajímavého a ověřit si, že v chráněných územích se dá zažít dobrodružství. Podnětem k tomu mohou být i webové stránky Minuty z přírody, kde se objevuje každý týden nová nabídka na poznávání přírody hravou a nevšední formou. A pokud v přírodě budete, pohybujte se tam ohleduplně. Fakt, že si nemůžeme dělat, co chceme, připomene Desatero na návštěvě u Matky přírody.  A když zjistíte, že v přírodním duchu chcete dál tvořit své okolí, inspiraci najdete v článku o přírodní zahradě, o všem, co do ní patří a co ji pomáhá dělat pestrou a zdravou.

Nejnovější číslo Zpravodaje zmiňuje také stinné stránky ochrany naší přírody. Například nárůst člověkem zavlečených, nepůvodních druhů rostlin i živočichů, kteří se neohroženě zabydlují a „domácím“ vyloženě škodí, či je přímo likvidují.  Evropská unie připravila Seznam invazních druhů a snaží se jejich šíření a jimi způsobené hospodářské škody komplexně řešit.

Aktuální invazi, která se odehrává v lesích ČR, způsobil rozmnožený kůrovec. Pomohla mu klimatická změna a z ní vyplývající extrémně vhodné podmínky pro jeho nárůst, jako je sucho a vysoké teploty, majoritní podíl nepůvodních porostů monokulturních dřevin a neprozíravé těžební zásahy. Řešení musíme najít všichni společně.

 

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65 - 100 10 - Praha 10
tel.: +420 267 121 111  web: www.mzp.cz