Revitalizace zeleně v mikroregionu - popis lokalit

Projekt: Revitalizace zeleně v Mikroregionu Urbanická brázda, obec Lhota pod Libčany

V projektu Revitalizace zeleně v Mikroregionu Urbanická brázda jsou zapojeny obce Lhota pod Libčany, Osice, Roudnice, Syrovátka a Urbanice.

Cílem realizovaného projektu je:

  • vytvoření nových prvků v zemědělské krajině v převážně zemědělské krajině, které budou lemovat současné liniové struktury v krajině (místní komunikace, vodní tok)
  • vytvoření nových prvků zeleně
  • vytvoření druhově pestré vegetace, která přispěje k posílení přirozených funkcí krajiny
  • vytvoření podmínek pro zvýšení biodiverzity v zemědělské krajině
  • podpora migrační prostupnosti zemědělskou krajinou
  • zlepšení ekologických podmínek lokality
  • snížení eroze, snížení náporu větru ve volné krajině
  • zvýšení biodiverzity v daných lokalitách
  • podpora obnovy původních přirozených společenstev

 

Realizace projektu: 1. 12. 2017 – 1. 5. 2019

V samostatných souborech jsou popsány jednotlivé lokality, které budou v rámci projektu revitalizovány. Jedná se o popis jejich biologického posouzení a návrh řešení včetně jeho zdůvodnění. Popis je vypracován jako výtah z dokumentace Biologické posouzení projektu vypracované firmou HAFR NATURE spol. s r. o. – RNDr. František Bárta, Syrovátka 14.

 

PřílohaVelikost
biol.posouzeni_revitalizace_zelene_lhota_pod_libcany.pdf780.35 KB
biol.posouzeni_revitalizace_zelene_osice.pdf2.09 MB
biol.posouzeni_revitalizace_zelene_roudnice_.pdf1.47 MB
biol.posouzeni_revitalizace_zelene_syrovatka.pdf1.19 MB
biol.posouzeni_revitalizace_zelene_urbanice.pdf819.14 KB
povinna_publicita_a3.pdf1.76 MB