MŠMT vyhlásilo dotační programy pro sport na rok 2018

MŠMT SCHVÁLILO TŘI DOTAČNÍ PROGRAMY VE SPORTU NA ROK 2018

Praha, 1. prosince 2017 - MŠMT schválilo na rok 2018 tři dotační programy ve sportu na podporu státní sportovní reprezentace, talentovaných dětí a mládeže a celostátní program na podporu sportovních klubů a tělovýchovných jednot. V programech se rozdělí celkem téměř 2,5 mld. Kč. Na zpracování a odevzdání žádostí je jeden měsíc. MŠMT na prosinec připravilo metodická setkání pro potenciální žadatele a zastřešující sportovní organizace, které informace rozšíří dále do regionů.

V programu pro reprezentaci jsme navýšili celkovou částku z 580 milionů v letošním roce na 690 milionů pro příští rok. Na podporu talentované mládeže půjde příští rok 580 milionů, což je meziroční navýšení o 40 milionůSportovní kluby chceme podpořit částkou 1,2 mld., zatímco letos mohly v rámci dvou programů čerpat nejvýše 850 mil. Kč“ uvedl náměstek sekce pro sport a mládež Karel Kovář. Upozornil ale, že definitivní částky budou jasné až po schválení státního rozpočtu. V oblasti státní sportovní reprezentace i sportovních talentů byly finance zásadně navýšeny již v roce 2017. Pro rok 2018 je prioritou stabilita a rychlé rozdělení dotací.

Program Můj klub patří mezi nově zavedené programy, bude vyhlášen potřetí. Získal si rychlou oblibu a v roce 2017 MŠMT obdrželo více než 4.500 žádostí. Pro rok 2018 došlo k rozšíření podporované kategorie na 6-23 let podobně jako u talentované mládeže. Na dotaci tak dosáhnou i vysokoškolské sportovní kluby. Hlavní zacílení je pak na mládež ve věku 12-18 let, kde velká část sportovců předčasně opouštěla sport. Tento trend chce MŠMT zastavit.

Využití peněz je vzhledem k různorodosti sportu i vícezdrojovému financování limitováno jen minimálně. Na základě předloženého rozpočtu je ale účel dotace jednoznačně kontrolovatelný. Tímto programem budou doručeny přímo klubům i peníze na provoz a údržbu, pokud je to pro ně prioritní výdaj.

Programy pro organizaci sportovní činnosti svazů a sportovních organizací jsou připravovány ve spolupráci se zástupci sportovního hnutí. Programy by měly být vyhlášeny v polovině prosince.

Na programy zacílené pouze na talentovanou mládež, rekreační a výkonnostní sport v klubech a školní a univerzitní sportovní aktivity pro všechny chce MŠMT poslat téměř dvě miliardy Kč.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-schvalilo-tri-dotacni-progr...