Zelené odpady v roce 2017

Kontejnery na zelené odpady máme v našem regionu již od roku 2010. Většina těchto odpadů je vyvážena na kompostárnu Agrodružstva Lhota pod Libčany. Základním předpokladem při dodávání organického odpadu je kázeň, která musí vycházet od jednotlivých občanů, kteří odpad produkují a touto formou jej likvidují.

Odpad nesmí obsahovat žádné chemické deriváty, obaly plechové, plastové, skleněné apod., nesmí obsahovat kamení ani suť ze staveb, nesmí v něm být pařezy nebo silné větve, žádné živočišné odpady apod. 

Proč a hlavně jak třídit zelený odpad si můžete nastudovat nebo informace osvěžit na webu: http://urbanicko.cz/bioodpady/index.php.

 

Druhy přijímaných biologicky rozložitelných odpadů:

  • Odpad rostlinných pletiv 
  • Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví
  • Odpadní kůra a korek
  • Odpadní dřevo do tloušťky 7 cm v průměru
  • Biologicky rozložitelný odpad, odpady ze zahrad a parků 
  • Zemina bez kamení

Pro správnou likvidaci odpadů je velmi důležité, aby občané při odevzdávání odpadů do kontejnerů byli důslední a odevzdávali tam pouze to, co tam patří.