Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hradecký venkov

Programový výbor MAS Hradecký venkov jako nejvyšší orgán MAS potvrdil na svém jednání dne 11. 2. 2016 ukončení procesu tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Hradecký venkov na období 2014-2020 (SCLLD) a institucionalizoval jí jako závazný dokument pro rozvoj svého území. Strategii naleznete na http://mashradeckyvenkov.cz/showpage.php?name=strategie

V příloze jsou zveřejněny informační letáky ohledně dotací, které budou poskytovány v období 2016-2023 na území MAS Hradecký venkov. Aktuální informace naleznete na http://mashradeckyvenkov.cz/, případně se můžete zaregistrovat jako čtenáři pro odběr novinek.

PřílohaVelikost
irop_fiche_financniplan_planvyzev_web.pdf587.75 KB
prv_fiche_financniplan_planvyzev_web.pdf594.92 KB
opz_fiche_financniplan_planvyzev_web.pdf567.13 KB