Projekt Zeleň v krajině mikroregionu Urbanická brázda

Území mikroregionu Urbanická brázda je bezlesé, krajiny je intenzivně zemědělsky obhospodařována a zcela v ní chybí prvky krajinné zeleně. Zkvalitnit zeleň v krajině je jedním z cílů, který je schválen v novém Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda na období 2015-2025.

Prvním projektem, který se v současné době připravuje je Zeleň v krajině mikroregionu Urbanická brázda, do něhož se zapojily obce Lhota pod Libčany, Osice, Roudnice, Syrovátka a Urbanice. Cílem je vysázet v krajině novou zeleň a zkvalitnit životní prostředí v regionu. Do tohoto prvního projektu se zapojily obce, které mají ve svém vlastnictví pozemky, na nichž je možné zeleň vysázet dle platných závazných dokumentů jako jsou územní plány, územní systémy ekologické stability a komplexní pozemkové úpravy.

V letošním roce bude podána žádost o dotaci, která bude činit 80%, 20% budou hradit ze svých zdrojů obce. Realizace se v případě přidělení dotace předpokládá v letech 2017 a 2018.

V příloze jsou zveřejněny ilustrační fotky.

PřílohaVelikost
cimg7685.jpg3.86 MB
cimg7677.jpg4.25 MB
cimg7683.jpg2.8 MB