Společné akce v roce 2016

Členské obce schválily na svém jednání dne 4. 2. 2016 v Roudnici plán společných akcí na rok 2016.

  • 16. února        Libčanská básnička – pořadatel ZŠ Libčany
  • 26. dubna       Praskačský zpěváček – pořadatel ZŠ Praskačka
  • 7. května         Lesní závod – pořadatel obce Libčany a Hvozdnice
  • 25. května       Olympiáda mateřských škol – pořádatel MŠ Osice
  • 18. června      Česenkovy Libčany – pořadatel obec Libčany
  • 10. září            Na kolech mikroregionem Urbanická brázda – pořadatel obec                               Urbanice
  • 17. září           „Vaření na libčanské stezce“ – soutěž pro  veřejnost, spolupráce s MAS Hradecký venkov
  • říjen                  Kalendář 2017
  • listopad           Zpravodaj mikroregionu Urbanická brázda 2016