Vyhlášení POV 2014 Královéhradeckého kraje

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na období 2014 – 2020,  byl schválen usnesením ZK/10/545/2013 ze dne 4. 11. 2013 - viz příloha.
 
Formuláře dotačních programů POV 2014  DP 1 _4 – usnesení ZK/10/546/2013 ze dne 4. 11. 2013 - viz příloha.
 
Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického portálu DOTIS. Vytištěné žádosti včetně   příloh v listinné podobě  se odevzdávají poštou nebo osobně na Mikroregion Urbanická brázda, svazek obcí, Roudnice 100, 503 27 Lhota pod Libčany.
PřílohaVelikost
POV_2014_2020.doc304.5 KB
14POV01.xls55 KB
14POV02.xls54 KB
14POV03.xls53 KB
14POV04.xls50 KB