Rozdělení dotací POV Královéhradeckého kraje na rok 2012

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 22. 3. 2012  schválilo přidělení dotací  v Programu obnovy venkova na rok 2012 viz. tabulka v příloze. Obce, kterým byla schválena dotace, budou informovány samostatným dopisem o dalším postupu.

Hodnotitelskou komisí bylo doporučeno podpořit žádosti v dt 1, dt 2, dt 4 a dt 5 dle současných finančních možností alokované částky ve výši 35,0 mil. Kč. Z této částky bude vytvořena rezerva ve výši 1 194 500 Kč pro odměny administrátorů POV na ORP  a dofinancování finančního podílu obci Nový Hrádek za soutěž Vesnice roku 2011 – první místo v kraji. Tabulka – nepodbarvené žádosti.
 
Po předpokládaném navýšení alokované částky 35,0 mil. Kč o cca 15,0 mil. Kč z výsledku hospodaření kraje za rok 2011, budou podpořeny veškeré žádosti v dt 3 – tabulka – nepodbarvené žádosti s další podporou žádostí v dt 1 a dt 2 ze schváleného zásobníku – tabulka – žádosti podbarvené žlutě.
 
Nedočerpané a vrácené prostředky budou využity v průběhu roku pouze v dt 2 ze schváleného zásobníku žádostí – tabulka  - žádosti podbarvené zeleně.  Důvodem podpory dt 2 je větší počet podaných žádostí v tomto datačním titulu, než v dt 1.
 
V případě splnění výše citovaných podmínek, tj. využití disponibilní částky finančních prostředků ve výši 50,0 mil. Kč v POV na rok 2012, bude považován dotační titul 3, 4 a 5 za uzavřený.
 
Návrh žádostí o dotaci v jednotlivých dotačních titulech 1 – 5 z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2012 byl po podrobném posouzení hodnotitelskou komisí předložen k projednání VRRCR 1. 3. 2012 s doporučením pro předložení do rady a zastupitelstva.
PřílohaVelikost
POV 2012 _schválené dotace v I kole dt 1 dt 2 dt 4 dt 5.xls122.5 KB
POV 2012 _zásobník dotací dt 1 - dt 5.xls181.5 KB